OFERTA

Regulamin

1) Wszystkie informacje dostarczane przez klienta są objęte tajemnicą zawodową

2) Szanując wzajemny czas pacjent zobowiązuje się do ewentualnego odwołania wizyty minimum 24h przed jej rozpoczęciem. W przypadku nieodwołania wizyty na czas Gabinet Dietetyczny Anna Orzeł może zażądać odpłatności za wizytę.

3) Przy pierwszej wizycie należy opłacić 100 zł zaliczki za dietę

4) Gabinet Dietetyczny Anna Orzeł nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niewłaściwego stosowania planu żywieniowego niezgodnego ze wskazówkami przekazanymi przez Gabinet.

5) Klient przyjmuje do wiadomości, że wszystkie przekazane przez Gabinet Dietetyczny Anna Orzeł materiały są chronione prawami autorskimi i wszelkie ich rozpowszechnianie, kopiowanie oraz udostępnianie jest zabronione.