OFERTA

zdj-6

NATURALNA TERAPIA ŻYWIENIOWA, TRADYCYJNA MEDYCYNA CHIŃSKA

Człowiek zawsze będzie związany z pierwotną naturą. Coraz częściej i ze skutecznością sięgamy do naturalnych źródeł w leczeniu i zapobieganiu chorobom. Oferujemy diety ułożone wg zasad tradycyjnej medycyny chińskiej.(...)

Tradycyjna medycyna chińska to system medyczny sięgający swoimi korzeniami III w p.n.e Jest to filozofia medycyny, która z główną praktykę uznaje traktowanie na równi zapobieganie jak i leczenie chorób. W założeniach filozofii TCM człowiek jako jedność ciała, umysłu i duszy jest łącznikiem między światem Ziemi, materii (biegun Yin), a światem niebios, ducha (biegun Yang). Celem jest osiągnięcie równowagi między dwoma przeciwstawnymi siłami, które tradycyjnie nazywane są Yin i Yang. TCM zakłada, że zdrowie oraz choroba wynikają z braku harmonii między tymi dwoma siłami.

Elementami diagnozy w medycynie chińskiej są: badanie tętna, języka, wywiad ustny, w tym relacje rodzinne i społeczne, diagnozę wizualną, ocenia się też brzmienie głosu, sposób oddychania, zapach, sposób poruszania się.

Podstawowym elementem leczniczym w medycynie chińskiej jest dieta. Właściwe nawyki żywieniowe i styl życia. Wykorzystuje się również ziołoterapię, akupunkturę, moksę i masaż.

Medycyna chińska to system holistyczny. W swojej diagnozie wykorzystuje wpływ czynników klimatycznych, stan emocjonalny pacjenta, tryb życia oraz dietę. Kolejnym istotnym czynnikiem jest też relacja między narządami wewnętrznymi.

TCM skupia się na dotarciu do przyczyny choroby, a nie na samym łagodzeniu objawu. Ponieważ medycyna chińska jest ściśle związana z naturą to za główne przyczyny chorób uważa się:

  • złą dietę
  • zły sen, brak odpoczynku
  • niewłaściwy stan emocjonalny
  • brak ruchu
  • niewłaściwa profilaktyka
  • zagrożenie środowiskowe

W medycynie chińskiej zastosowanie odpowiedniej korekty diety może przynieść ulge np. w leczeniu oraz zapobieganiu wielu chorobom.

Diagnozowanie z języka

Diagnozowanie z języka jest jednym z najważniejszych elementów diagnostyki w medycynie chińskiej. Jest to cenne uzupełnienie medycyny akademickiej, bardzo pomocne w celu ustalenia właściwego leczenia. Niestety obecnie medycyna współczesna niemal całkowicie zapomniała o tej skutecznej metodzie.

Według medycyny chińskiej na języku wyróżnia się cztery specyficzne stref: czubek, centralny obszar, nasadę oraz brzegi języka. Na podstawie występujących zmian, możliwe jest wykrycie zaburzeń poszczególnych narządów wewnętrznych. Zdumiewająca jest dokładność z jaką język odzwierciedla stan narządów wewnętrznych.