BLOG

Czynniki psychologiczne odgrywają zasadniczą rolę w przebiegu otyłości, a w wielu przypadkach decydują o jej wystąpieniu.Otyłość współwystępuje często z licznymi zaburzeniami psychicznymi takimi jak np. depresja. Praca dietetyka to także towarzyszenie różnym emocjom pojawiającym się u Pacjenta w trakcie procesu odchudzania. Ponadto motywowanie, praca z przekonaniami oraz wspieranie Pacjenta są równie istotne. O tym na ostatnim weekendowym szkoleniu w Katowicach.