OFERTA

zdj-5

ŻYWIENIE DZIECI

Dietetyk dziecięcy Tarnowskie Góry

1. Oferta indywidualna

Obecnie posiadamy wiele naukowych dowodów na to, że odpowiednie żywienie jest jednym z najistotniejszych czynników gwarantujących zdrowie i prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Sposób odżywiania dzieci od najmłodszych lat ma kluczowe znaczenia dla kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych, które towarzyszą w całym dorosłym życiu. W ciągu ostatnich trzydziestu lat znacząco wzrosła w Polsce liczba dzieci z nadmierną masą ciała. Nadwaga i otyłość wpływają nie tylko na zdrowie dzieci, ale rzutują w dużej mierze na jakość życia, sferę psychiczną i społeczną. Mimo genetycznego aspektu, związanego z rozwojem otyłości, wskazuje się na istotność czynnika środowiskowego na kształtowanie tego zjawiska.

Pracuje w oparciu o aktualne zalecenia IŻiŻ, Instytutu Matki i Dziecka oraz WHO. Posiłkujemy się również siatkami centylowymi, aby określić prawidłowość rozwoju młodego organizmu.

Zaczynając naszą przygodę z pacjentem rozpoczynamy od analizy dotychczasowego sposobu żywienia i uwypukleniu podstawowych błędów. Uwzględniając preferencje dziecka oraz jadłospis rodzinny, układamy dietę, która ma za zadanie przynieść pożądany efekt. Dziecko uczestniczy w procesie zmiany nawyków żywieniowych, a swoje postępy notuje w przygotowanych przez nas kalendarzach. W trakcie współpracy stosujemy system motywacji dla dzieci, który zachęca dziecko do modyfikacji swoich nieprawidłowych nawyków żywieniowych. Na konsultacje zapraszamy również osoby z rodziny, mające wpływ na żywienie dziecka lub spędzające z nim czas. Mile widziani w gabinecie są babcie i dziadkowie.

Oferujemy pomoc oraz wsparcie dietetyków specjalizujących się właśnie w żywieniu najmłodszych.

2. Oferta dla żłobków, przedszkoli i szkół

Praktyczne warsztaty i szkolenia dla dzieci w przedszkolach i szkołach

Czynnikiem gwarantującym prawidłowy rozwój fizyczny, społeczny i umysłowy dzieci oraz młodzieży jest racjonalne żywienie. Skutkiem niewłaściwego sposobu żywienia jest gorszy stan organizmu, nie tylko w wieku dziecięcym, ale przede wszystkim w późniejszym życiu dorosłym. Osobami najbardziej narażonymi na negatywne skutki nieracjonalnego żywienia są właśnie dzieci i młodzież. Edukacja zdrowotna, w tym żywieniowa, ma na celu długofalowy wpływ na zdrowie społeczeństwa. Powinna być kierowana do dzieci jak najwcześniej, gdyż już w młodym wieku zaczyna kształtować się świadomość wpływu odżywiania na zdrowie.

Zajęcia praktyczne są najlepszą metodą nauki i zachęcania do zdrowego jedzenia. Dietetycy naszego gabinetu prowadzący zajęcia dla dzieci posiadają certyfikaty specjalistycznych kursów żywienia dzieci.

3. Ocena ilościowa i jakościowa jadłospisów dekadowych w żłobkach i przedszkolach

Dzieci uczęszczające do żłobków i przedszkoli, przebywają w nich nawet do 9 godzin dziennie, spożywając poza domem większą ilość posiłków. Są to więc miejsca bardzo ważnym z punktu widzenia modelowania zwyczajów żywieniowych małego dziecka, kształtowania jego stanu odżywienia (w tym zapobiegania otyłości), a przede wszystkim zapewniania prawidłowo zbilansowanych racji pokarmowych.

Przeprowadzamy dokładne analizy jadłospisów w placówkach publicznych oraz prywatnych zgodnie z aktualnymi zaleceniami i normami, odpowiednimi dla danej grupy wiekowej.

4. Indywidualne jadłospisy dekadowe dla przedszkoli i żłobków

Jesteśmy świadomi jak ważną rolę pełni racjonalne żywienie dziecka w okresie szczególnie intensywnego wzrostu i rozwoju, które przypada na wiek żłobkowy i przedszkolny. Niestety w racjach pokarmowych dzieci uczęszczających do tych placówek stwierdza się często błędy, co potwierdzają przeprowadzane w Polsce badania naukowe.

Układamy jadłospisy dekadowe zgodne z aktualnymi zaleceniami i normami. Uwzględniamy ponadto indywidualne życzenia placówki co do produktów spożywczych, które mają wystąpić w diecie dzieci.

5. Warsztaty żywieniowe dla pracowników żłobków i przedszkoli

Nasi dietetycy prowadzą warsztaty, na których poruszają tematy żywieniowe nurtujące dyrekcję, nauczycieli oraz pracowników kuchni.

6. Warsztaty żywieniowe dla rodziców

Niezwykle ważne są również wzorce z najbliższego otoczenia. Nawyki dorosłych są przejmowane przez dzieci. Dlatego rodzice i opiekunowie powinni stanowić przykład do naśladowania w odniesieniu do stylu życia i żywienia. To rodzina ma za zadanie określić model żywienia, by wyrobić w dziecku prawidłowe zwyczaje żywieniowe. Ważne jest, aby z czasem dzieci czy młodzież dokonywała właściwych wyborów produktów spożywczych pod nieobecność osób dorosłych.

Prowadzimy warsztaty na aktualne tematy związane z żywieniem dzieci i problemami związanymi z tą sferą.